תרומות

עמותת אגוז מודה לכם מאוד על תרומתכם, תרומה זו תסייע רבות בפעילות העמותה.
תודה מראש.