תרומות

עמותת אגוז מודה לכם מאוד על תרומתכם, תרומה זו תסייע רבות בפעילות העמותה.

תודה מראש.